Účinnost protilátky proti tikagreloru u zdravých dobrovolníků

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Tikagrelor je dnes již běžně perorálně užívaný blokátor adenosinových receptorů P2Y12 podávaný za účelem snížení rizika ischemických příhod u osob s akutním koronárním syndromem nebo po prodělaném infarktu myokardu. Podobně jako u jiných látek dané lékové skupiny je však i u něj jedním z obávaných možných nežádoucích účinků riziko krvácení. Zřejmá je proto snaha, analogicky jako je tomu u antikoagulancií, o vývoj látky, která by jeho účinky byla schopna rychle a spolehlivě vyrovnat. V rámci randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie tak byla aktuálně hodnocena účinnost intravenózně podaného fragmentu monoklonální protilátky PB2452, s vysokou afinitou právě k tikagreloru. Ve skupině 64 dobrovolníků předléčených tikagrelorem (48 hodin předem) byla tímto způsobem snížena agregace trombocytů o 80 % prakticky záhy po podání intravenózního bolusu. Pozorován nebyl žádný rozvoj tzv. rebound fenoménu a přítomnost nežádoucích účinků se omezila pouze na reakce v místě vpichu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky