Tromboprofylaxe rivaroxabanem u onkologicky nemocných

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Ambulantně léčení onkologičtí pacienti jsou nezřídka vystaveni vyššímu riziku žilního tromboembolismu. Přínos tromboprofylaxe v této skupině nemocných však není příliš dobře zdokumentován. V recentní dvojitě zaslepené a placebem kontrolované randomizované studii byl proto těmto pacientům nasazen rivaroxaban 10 mg oproti placebu při době užívání 180 dní (n = 841). Z celkového počtu nemocných se primárně sledovaný kompozitní ukazatel (objektivně potvrzená proximální žilní trombóza na DK, embolie do plicnice, symptomatická hluboká žilní trombóza na HK nebo distální žilní trombóza DK a úmrtí z důvodu tromboembolismu) vyskytl u 6 % léčených rivaroxabanem, což bylo jen nepatrně méně než u placeba (8,8 %) – HR: 0,66 (95% CI: 0,40–1,09; p = 0,10). Velké krvácení bylo přitom četnější při volbě rivaroxabanu – 2 vs. 1 %, nicméně ani tento rozdíl nebyl statisticky významný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky