Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza, pirfenidon, familiární plicní fibróza, plicní transplantace
Citace: Šterclová M. Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy. Farmakoterapie 2019
15(4):514–518.

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza je závažné plicní onemocnění, které signifikantně zkracuje život svého nositele. Antifibrotika nintedanib a pirfenidon prodlužují přežívání nemocných s touto chorobou na dvojnásobek. Léčba pirfenidonem je dle dostupných studií účinná u širokého spektra nemocných, počínaje pacienty se zachovalými plicními funkcemi až po nemocné s pokročilým onemocněním. Zařazení na čekací listinu pro plicní transplantaci by nemělo být důvodem ukončení léčby pirfenidonem, protože předchozí expozice této molekule prognózu transplantovaných v časném posttransplantačním období minimálně nezhoršuje. Inhalačně podávaný pirfenidon představuje v tuto chvíli nadále testovanou formu podání, při které je možné zachovat dostatečnou expozici účinné látce lokálně, s poklesem výskytu celkových vedlejších účinků, zejména fototoxicity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky