Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubriky: Fokus: pneumologie/alergologie, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obory: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: bronchiální astma, omalizumab, imunoglobulin E, IgE
Citace: Novosad J, Krčmová I. Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu. Farmakoterapie 2019
15(4):519–528.

Souhrn

Bronchiální astma je heterogenní onemocnění, jehož definice a léčba se opírají o průkaz variabilní obstrukce a zánětu v oblasti dýchacích cest. I přes enormní nárůst informací o patogenezi této choroby je dodnes i jen stanovení diagnózy nedořešeným problémem, neboť stále postrádáme senzitivní a specifické biomarkery. Na druhou stranu však na přelomu 20. a 21. století došlo k prudkému rozvoji léčebných modalit postavených na principu biologické terapie. Prvním registrovaným léčivem splňujícím tyto charakteristiky byl omalizumab – monoklonální protilátka namířená proti imunoglobulinu E (IgE). V České republice je používán k léčbě těžkých forem bronchiálního astmatu již více než 10 let, což je dostatečným časovým úsekem k osvojení si způsobů jeho efektivního využití a zhodnocení, zda naplnil očekávání od této léčby. Přesto však nadále objevujeme nové a překvapivé skutečnosti o účincích podávání omalizumabu, což vede k rozšiřování terapeutických indikací. V předkládané práci je diskutován základní přehled velmi komplexní úlohy molekuly IgE v organismu a jsou shrnuty nejdůležitější praktické a klinické konsekvence vyplývající z jejího ovlivnění cílenou léčbou omalizumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky