Nintedanib, pirfenidon a jejich lékové interakce

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie
Autoři: PharmDr. Josef Suchopár
Autoři - působiště: DrugAgency a.s., Praha
Klíčová slova: nintedanib, pirfenidon, lékové interakce, idiopatická plicní fibróza
Citace: Suchopár J. Nintedanib, pirfenidon a jejich lékové interakce. Farmakoterapie 2019
15(4):529–536.

Souhrn

Pirfenidon a nintedanib jsou léčiva používaná při terapii mírné až středně závažné idiopatické plicní fibrózy (IPF). Tato léčiva mají zásadně odlišné lékové interakce rozdílné závažnosti. Z hlediska lékových interakcí se nepochybně jedná o dvě farmakoterapeutické intervence, které nejsou zaměnitelné. Některé lékové interakce pirfenidonu a nintedanibu jsou klinicky velmi významné. V případě pirfenidonu se jedná zejména o souběžné podávání silných inhibitorů nebo induktorů CYP1A2. V případě nintedanibu se jedná o souběžné podávání silných inhibitorů nebo induktorů P- glykoproteinu. Lepší informovanost o těchto lékových interakcích může významným způsobem napomoci zvýšit účinnost a bezpečnost terapie IPF. V úvahu by měly být brány také interakce pirfenidonu a nintedanibu s běžně konzumovanými potravinami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky