Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol vs. aklidinium, formoterol nebo tiotropium u pacientů se středně těžkou až těžkou symptomatickou CHOPN – studie AMPLIFY

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Kombinovaná terapie obsahující dlouhodobě působící anticholinergikum a dlouhodobě působícího β2-agonistu (LAMA/ LABA) je doporučována v rámci GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) jako udržovací terapie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří trpí perzistujícími symptomy a/nebo mají vysoké riziko exacerbací.

Účinnost LAMA/LABA, reprezentovaná kombinací aklidinium bromid/formoterol fumarát (AB/FF), oproti placebu a jednotlivým komponentům kombinace (AB a FF) již byla opakovaně prokázána. Studie AMPLIFY se zaměřila na hodnocení účinnosti kombinace AB/FF v porovnání s monoterapií AB, FF nebo tiotropiem (TIO) na plicní funkce (24 hodin), kvalitu života spojenou se zdravím a symptomy CHOPN v populaci pacientů se středně těžkou až velmi těžkou symptomatickou CHOPN (hodnocení symptomů podle testu CAT, skóre ≥ 10). Předchozí studie hodnotila léčbu AB vs. TIO po dobu pouze 6 týdnů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky