Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

U malých dětí (< 12 let věku) se můžeme s projevy alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky běžně setkávat. Tato alergická onemocnění přitom pro děti představují významnou zátěž. Alergické symptomy často zhoršují schopnost dětí účastnit se běžných denních aktivit, narušují jejich normální spánkový režim, způsobují emocionální nepohodu a mají negativní vliv na učení a kognici. Vše zmíněné může vést až k významným dysfunkcím uvnitř rodiny a následně dále zhoršovat kvalitu života zasaženého dítěte i ostatních členů rodiny.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky