Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Dušnost během fyzické námahy je význačným a velmi obtěžujícím symptomem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Námahová dušnost brání pacientům ve vykonávání běžných denních aktivit, zhoršuje jejich tělesnou kondici a snižuje kvalitu života. V několika klinických studiích bylo prokázáno, že dlouhodobě působící anticholinergika (LAMA) u pacientů s CHOPN zmírňují dušnost při fyzické aktivitě, dosud však nebylo známo, do jaké míry může dále snižovat námahovou dušnost přidání druhého dlouhodobě působícího bronchodilatancia s odlišným mechanismem – agonisty β2-receptorů (LABA).

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky