Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je intersticiální plicní choroba asociovaná s progresivní ztrátou plicních funkcí, zhoršující se dušností a významným snížením kvality života. IPF může mít rozdílnou klinickou manifestaci, prognóza však bývá vždy špatná. U neléčených pacientů se medián přežití pohybuje v průměru mezi 3–5 lety.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky