Vliv nintedanibu na plicní funkce u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou ve studiích INPULSIS

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronická intersticiální pneumonie charakterizovaná progredujícím poklesem plicních funkcí. Ačkoliv jde o nemoc s nevyhnutelnými fatálními důsledky, klinický průběh IPF je rozmanitý a nepředvídatelný. Pokles usilovné vitální kapacity plic (FVC) u pacientů s IPF se považuje za průkaz progrese onemocnění a predikuje mortalitu. Pacienti s IPF typicky vykazují sníženou difuzní kapacitu plic pro oxid uhelnatý (DLCO), přičemž hodnoty klesají s progresí onemocnění. Interpretace měření DLCO je však obtížná, zejména z technických důvodů asociovaných s provedením testu a kvůli konkomitantní plicní hypertenzi a/nebo emfyzému.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky