Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Omalizumab dnes představuje standardní léčbu pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, která je doporučována národními a mezinárodními doporučenými postupy. Omalizumab (Xolair) byl v České republice registrován v roce 2005 a pro klinickou praxi je k dispozici již více než 10 let. Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně váže na lidský imunoglobulin E (IgE), který má klíčovou roli v imunopatogenezi alergického astmatu. Je určen pro léčbu nemocných s těžkým perzistujícím alergickým bronchiálním astmatem, kteří mají pozitivní kožní test nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen a kteří mají sníženou funkci plic (FEV1 < 80 %), stejně jako časté symptomy během dne nebo probouzení v noci, a kteří mají dokumentované těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních β2-agonistů.

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Heribanová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky