Alektinib v léčbě ALK-pozitivního NSCLC – finální analýza přežití bez progrese a druhá interim analýza celkového přežití ze studie J-ALEX

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Testování přestavby genu ALK a zavedení inhibitorů ALK do léčby pacientů s pokročilým ALK-pozitivním (ALK+) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) přineslo výrazné zlepšení dosahované léčebné odpovědi a prodloužení jejího trvání. Jako inhibitor ALK druhé generace byl vyvinut alektinib, který byl následně logicky porovnáván s inhibitorem ALK první generace krizotinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky