Bevacizumab, atezolizumab a chemoterapie jako iniciální léčba pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a jaterními metastázami – studie IMpower150

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obory: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Studie IMpower150 byla mezinárodní randomizovaná studie, která ve třech testovacích ramenech zkoumala účinnost bevacizumabu s atezolizumabem v kombinaci s chemoterapií a atezolizumabu s chemoterapií oproti standardu léčby u pacientů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Na otázku, zda blokování VEGF přispěje k větší účinnosti imunoterapie, odpověděla již první data. Výsledky první finální analýzy doby přežití bez progrese (PFS) a interim analýzy celkového přežití (OS) potvrdily signifikantní prospěch pacientů v rameni s kombinací atezolizumabu (A), bevacizumabu (B) a chemoterapie (CP – karboplatina + paklitaxel), a to za příznivého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky