Časné a dlouhodobé krocení dyslipidemie a hypertenze – jak zůstat celý život rizikovou osobou a vyhnout se označení „pacient“

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: sniprof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Autoři - působiště: Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny a Interní klinika 2. LF FN Motol, Praha
Klíčová slova: dyslipidemie, hypertenze, prevence aterosklerózy, načasování léčby
Citace: Piťha J. Časné a dlouhodobé krocení dyslipidemie a hypertenze – jak zůstat celý život rizikovou osobou a vyhnout se označení „pacient“. Farmakoterapie 2019
15(4):570–575.

Souhrn

Hlavním cílem kontroly rizikových faktorů aterosklerózy je prodloužení a zkvalitnění života tím, že zabráníme kardiovaskulárním příhodám. Hlavními kroky, jak toho dosáhnout, jsou režimová opatření a farmakoterapie. Hlavními cíli intervence jsou kouření, diabetes mellitus, dyslipidemie a hypertenze. V současnosti je velmi intenzivně diskutována léčba aterosklerotického procesu, a především jeho prevence, zahájením farmakologické léčby menšími dávkami léků již při mírně vyšších hodnotách cholesterolu a krevního tlaku, zejména u dospělé populace. Cílem by mělo být sice mírné, ale dlouhodobé snížení koncentrace LDL-cholesterolu, krevního tlaku, popřípadě glykemie, a tím zásadní snížení expozice těmto rizikovým faktorům. Pokud by se tohoto cíle podařilo dosáhnout v oblasti primární péče, mohlo by to mít výrazný klinický efekt u velké části rizikových osob při menším výskytu nežádoucích účinků. Vzhledem k tomu, že takto zaměřené studie je velmi náročné provádět, máme k dispozici pouze nepřímá data. Zásadní je získat trvalou spolupráci léčených osob – jednak jejich informováním o skutečné podstatě terapie, jednak snížením počtu užívaných tablet, například využitím kombinovaných přípravků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky