Inhibitory PARP – nová naděje pro pacientky s epiteliálním karcinomem ovaria

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obory: Gynekologie, Onkologie
Autoři: MUDr. Ivan Práznovec
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Autoři - působiště: Onkogynekologické centrum, Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Epiteliální ovariální karcinomy (high-grade serózní karcinomy vaječníku a vejcovodu a dále primární karcinomy peritonea) mají mezi gynekologickými nádory stále nejvyšší mortalitu a nejhorší prognózu. Nejdůležitějším vstupním prognostickým faktorem je stadium onemocnění, přičemž co se týče záchytu časnějších stadií, stále nejsme příliš úspěšní (účinný screening neexistuje). V současné době dosahuje pětileté přežití u nejčastějšího klinického stadia III okolo 40 %. Břišní dutina je navíc anatomicky velmi komplikovaná, a tudíž i chirurgická léčba bude mít stále svoje limity. U většiny případů je toto onemocnění nutné považovat od samého začátku za pokročilé, často dokonce za systémové, u nějž je pouhá chirurgická léčba bez šance na úspěch. I přes značný pokrok v operačních technikách zůstává bazální součástí léčby systémová onkologická terapie a je nutné zdůraznit, že v historii léčby nádorů vaječníku zaznamenalo největší úspěch zavedení platinových derivátů. Případy rezistentní k platině mají obecně tu nejhorší prognózu. Conditio sine qua non v managementu pacientek s těmito nádory je jejich centralizace v onkogynekologických centrech s využitím možnosti víceoborové spolupráce (multioborové chirurgické intervence, multidisciplinární komise atd.).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky