Účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčeného pacienta s generalizovaným karcinomem sigmatu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kopečková
Autoři - působiště: Onkologická klinika, FN Motol, Praha

Souhrn

Trifluridin/tipiracil je registrován pro léčbu pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC) předléčených fluoropyrimidiny, oxaliplatinou a irinotekanem, anti-VEGF a anti-EGFR protilátkami či nemocných, kteří k této terapii nejsou vhodní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky