Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a jejich postavení v prevenci kardiovaskulárních příhod – 20 let od studie HOPE

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. *
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **
Autoři - působiště: * II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně
** Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha
Citace: Souček M, Doležal T. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a jejich postavení v prevenci kardiovaskulárních příhod – 20 let od studie HOPE. Farmakoterapie 2019
15(4):595–599.

Souhrn

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) patří mezi nejpoužívanější skupiny léků v kardiologii a interní medicíně, které mají různé farmakokinetické vlastnosti. V léčbě hypertenze jsou ACEi pevně zakotveny v aktuálních evropských doporučeních ESC/ESH. A CEi jsou v současné době antihypertenzivy 1. linie u nemocných s nekomplikovanou hypertenzí, s hypertenzí a konkomitantní ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí a chronickým onemocněním ledvin, hypertenzí a srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí či hypertenzí a fibrilací síní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky