Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Antitrombotická léčba
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. *
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC *
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **
Autoři - působiště: * Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
** Ústav fyziologie LF MU, Brno
Klíčová slova: antikoagulace, kardioverze, tromboembolická nemoc, ischemická choroba srdeční, chronické srdeční selhání
Citace: Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie 2019
15(4):600–607.

Souhrn

Přímá antikoagulancia (DOAC – blokátory faktoru Xa nebo faktoru IIa) se v posledních letech dostala do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu (warfarin) s větší bezpečností a účinností. Jsou to především nevalvulární fibrilace síní, hluboká žilní trombóza a plicní embolie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky