Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Antitrombotická léčba
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Kardiologické centrum Agel, Pardubice
Klíčová slova: akutní koronární syndrom, duální protidestičková léčba, deeskalace
Citace: Varvařovský I. Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu. Farmakoterapie 2019; 15(4):608–616.

Souhrn

Agresivní protidestičková léčba je základem terapie akutních koronárních syndromů. V akutní fázi je používána v podobě duální protidestičkové léčby (DAPT) s využitím vysoce účinných inhibitorů destičkového receptoru P2Y12. Délka a intenzita DAPT je určena především rizikem krvácení. Deeskalace DAPT (přechod na méně účinnou DAPT nebo monoterapie inhibitory P2Y12) je moderním přístupem ke snížení rizika krvácení při zachování antiischemické účinnosti léčby. Prodloužení DAPT u nemocných s nízkým krvácivým a vysokým ischemickým rizikem dále zlepšuje osud nemocných po akutním koronárním syndromu.

Literatura

Varvařovský I. Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu. Farmakoterapie 2019; 15(4):608–616.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky