Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Optimální glykemické kontroly a kontroly krevního tlaku bylo u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin po mnoho let dosahováno především pomocí inhibitorů ACE nebo blokátorů ARB. V současné době již víme, že časná identifikace renálního poškození a na ni navazující příslušná intervence jsou účinnějším řešením v prevenci nežádoucích renálních účinků než pozdější intervence. I když pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu jsou léčeni inhibitory ACE nebo ARB, jejich reziduální riziko nežádoucích účinků zasahujících renální nebo kardiovaskulární (KV) systém zůstává vyšší než u obdobné populace bez DM. Ve většině zemí světa představuje DM hlavní příčinu terminálního stadia renálního onemocnění. Nové typy léčby jsou proto stále potřeba, a to jak pro prevenci, tak i pro zpomalení progrese chronického renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky