Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Psoriáza je chronické, imunitně mediované zánětlivé onemocnění kůže, kterým celosvětově trpí přibližně 100 milionů lidí. V patogenezi psoriázy hrají důležitou roli interleukin (IL)-23 a IL-12, které ovlivňují navyšování produkce interferonu-γ a buněčnou proliferaci. Nověji bylo zjištěno, že ve vývoji a udržování chronické psoriázy se uplatňuje také IL-23, a to díky svému zásadnímu působení na buňky Th17 (hlavním úkolem IL-23 je aktivace a přežívání pomocných lymfocytů Th17).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky