Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Agonisté receptoru pro glukagon-like peptid-1 (GLP-1RA) jsou běžně předepisovanými léky volby u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu, kteří nedosahují adekvátní glykemické kontroly. Léky z této třídy opakovaně demonstrovaly svoji účinnost při snižování glykovaného hemoglobinu (HbA1c), a to při nízkém riziku hypoglykemií. Navíc GLP-1RA jsou léky s několika potenciálními přínosy zahrnujícími např. redukci tělesné hmotnosti, krevního tlaku a hladin lipidů. Přes řadu podobností v klinických profilech nalézáme u jednotlivých GLP-1RA významné odlišnosti v procesu injekčního podání (léky mají např. jiné požadavky na přípravu medikace a jsou aplikovány jiným injekčním zdravotnickým prostředkem).

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky