Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Špatná glykemická kontrola je silně asociována s mikro- a makrovaskulárními komplikacemi diabetes mellitus (DM) 2. typu. I přes mimořádné pokroky ve vývoji inovativních antidiabetik a sofistikovaných způsobů aplikace, produkci stále tenčích jehel a inzulinových analog s lepšími farmakokinetickými profily je podíl pacientů nedosahujících terapeutických cílů (podle aktuálních doporučení) stále překvapivě vysoký. Důvody bývají složitost léčby DM, množství používaných léčiv a jejich nežádoucí účinky, terapeutická inercie a v neposlední řadě i špatná adherence pacienta k léčbě. Nesprávná aplikační technika a použití pera mohou zcela zásadním způsobem ovlivňovat metabolickou kontrolu DM u pacientů, kteří si aplikují několik injekcí denně.

Komentář ke studii

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky