Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Hlavní guidelines pro prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se shodují, že osoby s diabetes mellitus (DM) a manifestovanou KV chorobou spadají do kategorie nejvyššího KV rizika budoucího aterosklerotického KV onemocnění – toto riziko je pak indikací k intenzivní lipidy snižující terapii. Doporučení se však liší ve stanovené hranici koncentrace lipidů, která opravňuje k zahájení intenzifikované terapie. Odlišné jsou také potenciální léčebné cíle hodnot lipidů. Potřeba jsou proto další důkazy o absolutních i relativních účincích intenzivní léčby, která snižuje hodnoty lipidů v krvi.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky