Léčba pacientů s hypertenzí a hypercholesterolemií pomocí fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/ amlodipin – studie CORAL

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze a hypercholesterolemie významným způsobem přispívají k rozvoji a progresi aterosklerotických procesů. Tato onemocnění se týkají stále větší části populace a často se vyskytují současně – hypercholesterolemie může být přítomna u 40–60 % hypertenzních pacientů. V porovnání s navýšením individuálního rizika spojeného s hypertenzí či hypercholesterolemií vede jejich současná přítomnost k exponenciálnímu nárůstu kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality. Podle studie Global Burden of Disease 2010 lze důsledky hypertenze a hypercholesterolemie u hypertenzního pacienta s ischemickou chorobou srdeční vyčíslit na 53 % a 29 % DALY (disability-adjusted life years).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky