Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronické onemocnění charakterizované progresivním zhoršováním funkce pankreatických β-buněk, které produkují inzulin. To v průběhu času vede k postupnému zhoršování hyperglykemií. Typická klinická léčba DM 2. typu se opírá o sekvenční přidávání antidiabetických léčiv, léčbu bazálním inzulinem a komplexnější léčebné režimy. Režimy bazál-bolus jsou v eskalaci léčby obvykle poslední možností, ani tato léčba však nedokáže zastavit ztrátu funkce β-buněk. Kromě toho i intenzivní inzulinový režim bazál-bolus má z pohledu dosažení glykemických cílů své limity, a to zejména kvůli nedostatečné titraci inzulinových dávek z obav před rizikem těžkých hypoglykemií a závažných nežádoucích účinků (NÚ). Současná optimální antidiabetická léčba by tak měla kombinovat glykemickou kontrolu a nízkou náchylnost k nárůstu tělesné hmotnosti nebo k hypoglykemii.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky