Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Rychleji působící inzulin aspart (Fiasp) je modifikovanou formou klasického inzulinu aspart, od něhož se odlišuje složením injekčního roztoku. Injekční roztok Fiasp obsahuje na rozdíl od standardního inzulinu aspart dvě přídatné látky: L-arginin a niacinamid. L-arginin slouží převážně jako stabilizační látka, zatímco niacinamid je zodpovědný za rychlejší iniciální absorpci inzulinu Fiasp po subkutánním (s. c.) podání. Důsledkem je ultrarychlý nástup účinku a výraznější snížení postprandiální glykemie u pacientů s diabetes mellitus (DM) 1. i 2. typu, a to i v porovnání s dříve vyvinutými rychle působícími inzuliny. U pacientů s DM 1. typu byl dokumentován akcelerovaný nástup účinku Fiasp a až 2x větší iniciální expozice a dopad na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart. Dosud nebyly hodnoceny farmakokinetické (FK) a farmakodynamické (FD) vlastnosti Fiasp u pacientů s DM 2. typu.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky