Pembrolizumab vs. ipilimumab u pokročilého melanomu – výsledky pětileté post hoc analýzy studie KEYNOTE-006

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Melanom v pokročilém stadiu patří historicky k onemocněním se špatnou prognózou. Před zavedením biologické léčby nepřesahovalo pětileté přežití (OS) pacientů 10 %. Již v první studii s ipilimumabem bylo však pozorováno prodloužení mediánu OS na 10,1 měsíce. V další studii s pembrolizumabem dosáhl medián přežití bez progrese (PFS) 4,1–5,6 měsíce. Léčba pembrolizumabem byla provázena nízkým výskytem závažných nežádoucích účinků a díky těmto výsledkům se pembrolizumab stal standardem léčby pokročilého melanomu. Stále však nejsou dostatečně známy dlouhodobé výsledky účinnosti a bezpečnosti terapie těmito léčivy. V následujícím textu jsou prezentovány výsledky pětiletého sledování pacientů léčených pembrolizumabem a ipilimumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky