Význam levothyroxinu pro početí a průběh gravidity u žen s protilátkami proti peroxidáze

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Gynekologie

Souhrn

Přítomnost protilátek namířených proti thyreoidální peroxidáze je spojována se zvýšeným rizikem potratu a předčasného porodu, ačkoliv vlastní funkce štítné žlázy není v takovém případě významně narušena. Některé z menších studií poukázaly na možný přínos podávání levothyroxinu. Byla proto realizována dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie, jejímž cílem bylo možné účinky levothyroxinu ověřit. Celkem 952 žen ve Velké Británii bylo randomizováno k užívání placeba nebo levothyroxinu v dávce 50 μg denně před početím a následně po dobu celé gravidity. K početí došlo prakticky shodnou měrou v obou skupinách (56,6 % vs. 58,3 %). Počet živě narozených dětí byl v obou ramenech studie srovnatelný, tj. 37,4 % vs. 37,9 % – RR: 0,97 (95% CI: 0,83–1,14; p = 0,74). Významné rozdíly nebyly zaznamenány ani v dalších sledovaných parametrech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky