Pembrolizumab + axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledvin

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace pembrolizumabu a axitinibu prokázala protinádorovou aktivitu v rámci klinického zkoušení fáze Ib u pacientů s dosud neléčeným pokročilým karcinomem ledvin. Nově byl zjišťován možný přínos podávání pembrolizumabu v kombinaci s axitinibem v otevřené studii III. fáze, a to při srovnání se sunitinibem (n = 861). Přežití ve 12. měsíci bylo dosaženo u 89,9 % nemocných při volbě kombinované léčby, zatímco při podávání sunitinibu šlo pouze o 78,3 % – HR pro úmrtí: 0,53 (95% CI: 0,38–0,74; p < 0,0001). Odpovídající mediány přežití bez progrese pak byly 15,1 a 11,1 měsíce – HR pro progresi nebo úmrtí: 0,69 (95% CI: 0,57–0,84; p < 0,001). Analogicky při kombinované léčbě byla vyšší i četnost dosažení objektivní odpovědi – 59,3 % vs. 35,7 % (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky