Pembrolizumab v léčbě progresivní multifokální leukoencefalopatie

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vysoce letální oportunní infekce mozku, která je vyvolána JC-virem. Protein programované buněčné smrti 1 (PD-1) slouží jako negativní regulátor imunitní reakce, a může tak ovlivnit množení viru. Zda by jeho případná blokáda pembrolizumabem mohla znovu zesílit imunitní aktivitu T-lymfocytů namířenou proti JC- viru u pacientů s PML, až dosud nebylo známo. Proto byl pembrolizumab podáván v dávce 2 mg/kg každých 4–6 týdnů (nanejvýš tři dávky) celkem 8 dospělým s PML. V souladu s jeho známými vlastnostmi pembrolizumab významně indukoval downregulaci PD-1 v lymfocytech periferní krve i v mozkomíšním moku všech nemocných. U 5 pacientů došlo ke klinickému zlepšení nebo stabilizaci nemoci provázené snížením titru JC- viru v mozkomíšním moku a zvýšením in vitro měřené aktivity CD4+ a CD8+ proti JC-viru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky