Krátké režimy v léčbě pacientů s rezistentní formou TBC

Číslo: 4 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Kohortové studie v Bangladéši ukázaly slibné výsledky stran úspěšného vyléčení nemocných s multirezistentní formou tuberkulózy při užívání dnes dostupných léčiv v kratších režimech, než jaké doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO, r. 2001). Aktuálně byly prezentovány výsledky non-inferiorní studie III. fáze u pacientů s rifampin-rezistentní formou tuberkulózy, u nichž však byla izolovaná mykobakteria citlivá k fluorochinolonům a aminoglykosidům. Nemocní byli v poměru 2 : 1 randomizováni ke krátkému užívání (9–11 měsíců) režimu zahrnujícího moxifloxacin ve vysoké dávce, nebo k dlouhodobému režimu (20 měsíců) v souladu s doporučením WHO. Kratší režim se ukázal jako non-inferiorní s ohledem na primárně hodnocenou účinnost, a to při srovnatelné bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky