Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Ondřej Fischer 1
MUDr. Juraj Kultan 1
MUDr. Denisa Rozsívalová 1
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 1
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN, Olomouc
2 Ústav molekulární a translační medicíny UP, Olomouc
Klíčová slova: osimertinib, T790M, klinická praxe
Citace: Fischer O, Kultan J, Rozsívalová D, et al. Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(5):676–682.

Souhrn

Osimertinib je tyrosinkinázový inhibitor (TKI) třetí generace receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), schopný blokace rezistentní mutace T790M, která je nejčastější příčinou selhání léčby EGFR TKI první a druhé generace u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V České republice má osimertinib úhradu od února 2019 při průkazu mutace T790M po předchozí léčbě EGFR TKI u dospělých pacientů s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) NSCLC se stavem výkonnosti pacienta dle ECOG 0–1. Průkaz mutace T790M se tak stává klíčovým prvkem klinické praxe. Prezentujeme naše zkušenosti se selháním léčby TKI první a druhé generace, detekcí mutace T790M a léčbou osimertinibem na Plicní klinice FN Olomouc a z nich vycházející poznatky pro včasnou detekci T790M v klinické praxi.

Literatura

Fischer O, Kultan J, Rozsívalová D, et al. Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(5):676–682.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky