Imunitně podmíněná pneumonitida u pacienta léčeného imunoterapií pro bronchogenní karcinom

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Petra Zemanová 1,2
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha
2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Kazuistika popisuje případ 70letého pacienta, bývalého kuřáka (20 balíčkoroků), pracujícího v uranovém průmyslu v produktivním věku, bez komorbidit v předchorobí nádorového onemocnění. Koncem roku 2015 byl pacientovi cestou pravostranné videoasistované torakoskopie diagnostikován nemalobuněčný bronchogenní adenokarcinom pravého horního laloku s prorůstáním do hrudní stěny. V rámci stagingu bylo doplněno PET/CT vyšetření, při němž kromě velikostně pokročilého primárního tumoru bylo popsáno i postižení stejnostranných mediastinálních lymfatických uzlin a metastázy v kostech a v obou nadledvinách. Nádorové onemocnění bylo tedy stážováno jako T4 N2 M1b, KS IVB dle 7. klasifikace TNM. Mutace EGFR ani translokace ALK nebyly prokázány. Vzhledem k dobrému výkonnostnímu stavu (PS) dle ECOG 1 byla zahájena paliativní chemoterapie 1. linie ve složení cDDP + pemetrexed. Pro kostní metastázy byl indikován denosumab. Po 4 cyklech chemoterapie bylo pokračováno v udržovací terapii pemetrexedem po dobu 2 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky