Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, přestavba genu ALK a ROS1, lorlatinib
Citace: Koubková L. Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(5):698–701.

Souhrn

U nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) byla již identifikována řada genetických změn, které nám jako prediktory účinnosti léčby umožňují vybrat pro naše pacienty nejúčinnější léčbu. Mezi ně patří i přestavba genu ALK (anaplastická lymfomová kináza) a genu ROS1 (c-ros onkogen 1). Při jejich prokázání je indikována léčba tyrosinkinázovými inhibitory. Léčba inhibitory ALK prokázala větší účinnost než léčba cytotoxická a je standardem léčby pacientů s ALK+ NSCLC. Nicméně i při této léčbě musíme počítat se vznikem rezistence, a ve snaze o její překonání jsou proto vyvíjeny inhibitory ALK vyšších generací. V poslední dekádě byly vyvinuty již tři generace inhibitorů ALK: první generace – krizotinib; druhá generace – ceritinib, alektinib, brigatinib a ensartinib; třetí generace – lorlatinib.

Literatura

Koubková L. Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(5):698–701.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky