Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: pegfilgrastim, febrilní neutropenie, biologicky podobný pegfilgrastim LA-EP2006
Citace: Kubala E. Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo. Farmakoterapie 2019;15(5):702–705.

Souhrn

Chemoterapie způsobuje pokles granulocytů, resp. neutropenii, která je často hlavním limitujícím faktorem pro léčbu chemoterapií. Především neutropenie stupně 3 a 4 vede k přerušení léčby, jejímu oddálení a redukci dávky se všemi negativními důsledky pro účinnost léčby a její konečný výsledek. Febrilní neutropenie je závažný stav, u kterého dochází k poklesu neutrofilů, následný imunosupresivní účinek léčby pak vede ke vzniku infekčních komplikací, které mohou vést až k úmrtí pacienta v septickém šoku. Rekombinantní lidský granulocyty stimulující faktor (G-CSF) stimuluje produkci neutrofilů v kostní dřeni a při profylaktickém podávání přispívá k redukci incidence febrilní neutropenie. Jako nejúspěšnější se jeví pegylovaná forma filgrastimu, pegfilgrastim, s jednorázovým podáním. Granulocyty stimulující faktory lze podávat od samého začátku léčby jako primární profylaxi nebo po první atace febrilní neutropenie jako sekundární prevenci. LA-EP2006 (Ziextenzo) je další v řadě přípravků biologicky podobných pegfilgrastimu, pegylovaný rekombinantní růstový faktor pro granulocyty, který byl schválen v Evropské unii. Jeho účinnost podobná referenčnímu pegfilgrastimu byla prokázána ve dvou dvojitě zaslepených randomizovaných mezinárodních studiích III. fáze PROTECT-1 a PROTECT-2. Bylo potvrzeno, že vykazuje obdobnou toxicitu, bezpečnost a imunogenicitu jako referenční pegfilgrastim.

Literatura

Kubala E. Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo. Farmakoterapie 2019;15(5):702–705.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky