abemaciklib

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Markéta Palácová
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: pokročilý karcinom prsu, HR+/HER2– karcinom prsu, hormonální rezistence, inhibitor CDK4/6
Citace: Palácová M. Abemaciklib. Farmakoterapie 2019;15(5):706–709.

Souhrn

Pokročilý karcinom prsu zůstává i nadále nevyléčitelným onemocněním. U HR+/HER2– imunofenotypu nádoru se využívá v úvodu především hormonální terapie s ohledem na její účinnost za cenu nízké toxicity. Přítomnost hormonální rezistence snižuje účinek hormonoterapie. Proto je výzkum posledních let zaměřen kromě jiného právě na překonání hormonální rezistence. V klinické praxi jej lze očekávat od léčebných kombinací dvou hormonálních léků nebo od kombinace hormonálního léku s cílenou terapií. V posledních letech se jako nejúčinnější jeví kombinace hormonální léčby s inhibitory CDK4/6. Abemaciklib je dalším inhibitorem z této řady, u něhož byla prokázána účinnost v kombinaci s nesteroidními inhibitory aromatáz a s fulvestrantem.

Literatura

Palácová M. Abemaciklib. Farmakoterapie 2019;15(5):706–709.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky