Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: NSCLC, nivolumab, imunoterapie, dlouhodobé přežití
Citace: Havel L. Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem. Farmakoterapie 2019;15(5):710–714.

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic je závažné onemocnění, u kterého se po dlouhou dobu nedařilo dosáhnout významného pokroku v prodloužení celkového přežití pacientů. Pětiletého přežití od zahájení léčby tradičně dosahoval jen velmi malý podíl nemocných s NSCLC. Prognóza pacientů s karcinomem plic se však začala zásadně zlepšovat s nástupem imunoterapie do pneumoonkologie. Jako významné se ukázalo zejména terapeutické ovlivnění osy PD-1/PD-L1. Nivolumab opakovaně prokázal svoji účinnost u nemocných s NSCLC, a to jak skvamózní, tak neskvamózní histologie. V současné době již máme k dispozici data o dlouhodobé účinnosti nivolumabu u těchto pacientů, která jsou velmi pozitivní. Dlouhodobá léčba nivolumabem však přináší nové otázky, a to zejména s ohledem na potřebnou dobu léčby.

Literatura

Havel L. Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem. Farmakoterapie 2019;15(5):710–714.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky