Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: metastatický karcinom prsu, hormonoterapie, inhibitory CDK4/6, palbociklib, ribociklib, abemaciklib
Citace: Tesařová P. Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu. Farmakoterapie 2019;15(5):723–732.

Souhrn

Unikátní protinádorový účinek inhibitorů CDK4/6, které zasahují přímo do buněčného cyklu nádorových buněk a v kombinaci s hormonoterapií statisticky významně prodlužují na základě klinických studií přežití bez progrese, dává pacientkám s metastatickým hormonálně dependentním karcinomem prsu novou naději na prodloužení života v dobré kvalitě. Možnost využít tyto léky zásadně mění současnou klinickou praxi. Nyní je nezbytné stanovit optimální sekvenci léčby, pochopit mechanismy rezistence na inhibitory CDK4/6 a vyvinout nové terapeutické strategie pro její obcházení nebo překonání k dalšímu zlepšení léčebných výsledků.

Literatura

Tesařová P. Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu. Farmakoterapie 2019;15(5):723–732.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky