Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
Autoři - působiště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, enzalutamid, přežití bez progrese, kvalita života
Citace: Čapoun O. Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(5):733–738.

Souhrn

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) má ve srovnání s ostatními stadii nejhorší prognózu. Standardním postupem v této fázi je zahájení chemoterapie docetaxelem, nově je možné podat před chemoterapií hormonální přípravky abirateron nebo enzalutamid. Ve studii PREVAIL vedla léčba enzalutamidem ve srovnání s placebem k prodloužení doby do radiografické progrese onemocnění a celkového přežití. Enzalutamid měl také významně pozitivní vliv na kvalitu života, nižší četnost kostních komplikací a na oddálení doby do vzniku bolestivých symptomů. Ve studii STRIVE byl enzalutamid porovnán s bikalutamidem v rámci 2. linie hormonální blokády při selhání kastrační léčby. Ve skupině s enzalutamidem došlo k významnému prodloužení doby do progrese nebo úmrtí, včetně pacientů s nemetastatickým CRPC a bez ohledu na věk či hodnotu Gleasonova skóre. Ve studii TERRAIN s podobným designem, která zařadila pouze pacienty s mCRPC, byl potvrzen stejný účinek enzalutamidu proti bikalutamidu. Bezpečnostní profil enzalutamidu je velmi příznivý, s minimální pravděpodobností ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků.

Literatura

Čapoun O. Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(5):733–738.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky