Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, NSCLC, durvalumab, checkpoint inhibitory, PACIFIC
Citace: Vrána D. Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(5):739–743.

Souhrn

Nemalobuněčný plicní karcinom je nádorové onemocnění se všeobecně špatnou prognózou. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že většina nádorů je diagnostikována v pokročilém stadiu, pacienti mají obvykle horší výkonnostní stav a léčebné výsledky jsou bohužel stále neuspokojivé. Durvalumab je nová perspektivní molekula ze skupiny checkpoint inhibitorů, která prokázala účinnost a přijatelnou toxicitu u nemalobuněčného i malobuněčného karcinomu plic. Důležitý průlom v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) představuje studie PACIFIC. Tato studie hodnotila účinnost durvalumabu v udržovací léčbě neresekabilního NSCLC stadia III po radikální chemoradioterapii u pacientů, u nichž nedošlo k progresi onemocnění. Studie prokázala prodloužení přežití bez progrese i celkového přežití ve 24 měsících léčby a poslední hodnocení přineslo povzbudivá data celkového přežití také po 3 letech sledování. Udržovací léčba durvalumabem představuje v současnosti zlatý standard léčby lokálně pokročilého neresekabilního NSCLC u pacientů, u kterých nedošlo k progresi po primární konkomitantní chemoradioterapii.

Literatura

Vrána D. Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(5):739–743.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky