Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL)

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie, Onkologie
Autoři: MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
Autoři - působiště: Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha
Klíčová slova: hemofilie, profylaktická léčba, koagulační faktory, rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem, Fc fúze, rFVIII-Fc, pegylace, pegylované faktory
Citace: Komrska V. Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL). Farmakoterapie 2019;15(5):744–751.

Souhrn

Substituční léčba chybějícím koagulačním faktorem stále představuje základ terapie pacientů s hemofilií. Pravidelná profylaktická substituce standardními faktory je však pro pacienta i jeho rodinu často zatěžující, a to zejména kvůli častým intravenózním aplikacím. Výsledkem této zátěže může být špatná adherence k léčbě, která může vést až k jejímu selhání a zvýšenému poškození pohybového aparátu. Mezi nejnovější léky pro léčbu hemofilie typu A i B řadíme koagulační faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku. Prodloužení poločasu eliminace je dosahováno pomocí různých strukturních modifikací, např. pegylací, Fc fúzí či jednořetězcovou technologií. Předpokládá se, že prodloužený poločas povede ke zvýšení compliance (adherence k léčbě) a k lepším profylaktickým výsledkům léčby hemofilie, a to zejména díky prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. Rekombinantní faktory s prodlouženým poločasem účinku byly v rámci četných klinických studií vyhodnoceny jako dobře snášené a účinné v léčbě a prevenci krvácivých epizod u hemofilických pacientů.

Literatura

Komrska V. Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL). Farmakoterapie 2019;15(5):744–751.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky