Strategie léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: cytoredoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, cílená léčba, imunoterapie
Citace: Büchler T. Strategie léčby metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(5):757–761.

Souhrn

Strategie léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC) nyní prochází velkými změnami. Ještě donedávna standardní sekvenční cílená léčba zaměřená zejména na angiogenezi byla v posledních letech obohacena o protinádorovou imunoterapii. Nejnovější studie prokazují superioritu imunoterapeutických kombinací oproti standardní cílené léčbě. Tyto kombinace dosahují kompletních remisí u 5–10 % nemocných a lze opatrně doufat ve vyléčení některých pacientů s mRCC. Klinicky využitelné prediktivní faktory pro individualizaci léčby však zatím neexistují.

Literatura

Büchler T. Strategie léčby metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2019;15(5):757–761.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky