Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty, nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, apalutamid
Citace: Katolická J. Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(5):762–766.

Souhrn

Apalutamid je antagonista androgenního receptoru druhé generace. Studie III. fáze s apalutamidem, v kombinaci s androgen-deprivační terapií (ADT), prokázaly jeho účinnost u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty a nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty.

Literatura

Katolická J. Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(5):762–766.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky