Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Markéta Černovská
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: atezolizumab, imunoterapie, nemalobuněčný karcinom plic, monoklonální protilátka, bevacizumab, IMpower150
Citace: Černovská M. Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK. Farmakoterapie 2019;15(5):767–772.

Souhrn

Léčba 1. linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) prodělala v posledních letech významné změny, zejména v důsledku zavedení imunoterapie. Imunoterapie není cílená přímo na nádorovou tkáň, ale jejím cílem je zvýšení protinádorové aktivity vlastního imunitního systému. Hlavním centrem zájmu výzkumu posledních let jsou protilátky proti receptoru programované buněčné smrti (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1). Atezolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka typu IgG1, která se váže na PD-L1. Studie IMpower150 je první studií III. fáze, která prokázala statisticky významný klinický prospěch v celkovém přežití u pacientů s neskvamózním metastatickým NSCLC s pozitivními mutacemi EGFR či ALK léčenými kombinovanou léčbou s imunoterapií.

Literatura

Černovská M. Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK. Farmakoterapie 2019;15(5):767–772.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky