Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přibližně 5 % neselektované populace pacientek s karcinomem prsu nese germinální mutaci genu BRCA. Takové mutace s větší pravděpodobností nacházíme u pacientek se silnou rodinnou anamnézou karcinomu prsu, u mladších pacientek a pacientek s nádorem prsu, který je triple negativní (např. HER2-negativní, ER-negativní a PR-negativní), či pacientek ze specifických etnických skupin (např. populace aškenázských Židů). Je známo, že pacientky s mutací BRCA1 mají predispozici k rozvoji triple negativního karcinomu prsu, zatímco u žen s mutací BRCA2 se nejčastěji objevují nádory, které exprimují estrogenové receptory. Ačkoliv víme, že pacientky s mutacemi BRCA1 i BRCA2 mají zvýšené riziko kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu ovaria, není zatím stále jisté, zda tyto mutace fungují jako nezávislé prognostické faktory, obzvláště v případě metastatického karcinomu prsu.

Mutace BRCA jako podmínka pro indikaci cílené léčby karcinomu prsu (Komentář ke studii)

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky