Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Většina pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) je v současné době léčena kombinací chemoterapie, jejíž součástí jsou oxaliplatina, irinotekan nebo fluoropyrimidiny, a cílené léčby. Tato kombinace výrazně prodlužuje celkové přežití (OS) pacientů s mCRC, avšak někteří pacienti ji nesnášejí nebo na ni nemají dostatečnou odpověď.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky