Inhibitory ALK v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mozkovými metastázami – metaanalýza

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vznik metastáz v centrálním nervovém systému (CNS) je častou komplikací nádorových onemocnění, zejména nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) – mozkové metastázy (MM) vznikají až u 30 % pacientů s pokročilým plicním adenokarcinomem. V terapii MM jsou využívány zejména lokální metody jako resekce, ozáření celého mozku (WBRT) či stereotaktická radiochirurgie, zatímco účinnost systémové léčby je vzhledem k nízkému průniku léčiv skrz hematoencefalickou bariéru omezená.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky