Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie, Pneumologie

Souhrn

U přibližně 2–7 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) jsou přítomny mutace genu ALK nebo jeho genové fúze. Pacienti s mutací ALK vykazují několik významných charakteristik – většinou jde o mladé pacienty s žádnou nebo minimální historií kouření a z patologických typů se u nich nejčastěji objevuje adenokarcinom. V současné době je pro léčbu ALK- -pozitivních NSCLC k dispozici několik generací léčiv ze skupiny inhibitorů ALK (krizotinib, alektinib, ceritinib a brigatinib). Krizotinib je zástupcem první generace malých molekul ze skupiny tyrosinkinázových inhibitorů ALK, jehož účinnost u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC byla opakovaně prokázána. Léčba krizotinibem vede k prodloužení přežití bez progrese (PFS) a uspokojivé míře objektivních odpovědí (ORR). V průběhu prvního roku však přibližně 73 % pacientů vyvine rezistenci na léčbu krizotinibem. Další možnost léčby pak v tomto případě představují inhibitory ALK druhé a třetí generace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky