Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie, Pneumologie

Souhrn

Standardem léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic (SCLC) v 1. linii je chemoterapeutický režim s platinou (karboplatina nebo cisplatina) spolu s etoposidem. Ačkoliv na takový typ léčby odpovídá 60–65 % pacientů, nebyl v oblasti terapie SCLC v několika posledních dekádách učiněn žádný významný pokrok. Výsledky terapie pacientů se SCLC zůstávají špatné – medián celkového přežití (OS) se v současnosti pohybuje okolo 10 měsíců.

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky